Πολιτισμική Ετερότητα, Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη: Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα και επέκεινα

H Διεθνής Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Ελληνικής Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του Παρατηρητηρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Πολιτισμική Ετερότητα, Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη: Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα και επέκεινα", 29 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2015. 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τη διεθνή επιστημονική επιτροπή και οι εργασίες θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN. Ο επίσημος ιστότοπος του Συνεδρίου με αναλυτικές πληροφορίες είναι: http://www.iaie.org/ioannina2015/1_call.html