Υποτροφίες Τουρκίας σε Έλληνες για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές

Η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε τη χορήγηση 22 υποτροφιών σε Έλληνες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία . 

 Αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέχρι τις 18 Μαΐου 2012 στους παρακάτω δικτυακούς τόπους όπου και μπορούν να αντληθούν αποκλειστικά περαιτέρω πληροφορίες: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/ 

www.trscholarships.org

www.turkiyeburzlari.gov.tr