1η ανακοίνωση του 13ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών

1η ανακοίνωση του 13ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών με θέμα «ΧΩΡΟΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στη Θεσσαλονίκη