1ο τεύχος του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

στη διεύθυνση: http://www.neospaidagogos.gr/periodiko/index1.html , αναρτήθηκε το 1ο τεύχος του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (τεύχος Σεπτεμβρίου 2013). Διατίθεται δωρεάν για download Ο ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ είναι το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. http://www.neospaidagogos.gr/periodiko

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1ου ΤΕΥΧΟΥΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

 

1.      Ανακαλύπτοντας τα προφίλ των εκπαιδευτικών μέσα από ένα πρόγραμμα ενδοεπιμόρφωσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία σ. 5

 

2.      Ανάμεσα στην εθνική ταυτότητα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Το παράδειγμα της κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων για παιδιά σ. 15

 

3.      Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού σ. 23

 

4.      Διάλειμμα για Διαφημίσεις Τα παραμύθια ξανά στα σχολεία σ. 33

 

5.      Εκπαιδευτική παρέμβαση με χρήση του παιχνιδιού Lure of the Labyrinth για τη διδασκαλία των μαθηματικών της ΣΤ' δημοτικού σ. 44

 

6.      Έλεγχοι, δοκιμές και επιβεβαιώσεις γεωμετρικών και τριγωνομετρικών σχέσεων και τύπων, ως συμπλεκτικά επακολουθήματα, δυναμικά μεταβαλλόμενων εικόνων και αριθμητικών δεδομένων σ. 59

 

7.      Έρευνα δράσης για τον σχολικό εκφοβισμό με χρήση εργαλείων web.2.0 σ. 78

 

8.      Η γλώσσα ως μέσο συγκρότησης της ιδιαιτερότητας του σχολικού λόγου και της δόμησης της υποκειμενικότητας σ. 87

 

9.      Η νέα εποχή στην εκπαίδευση σ. 95

 

10.  Ιστολόγια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Προφίλ, κίνητρα και πρακτικές σ. 99

 

11.  Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι ελεύθερης διάδρασης σ.108

 

12.  Μαθησιακές δυσκολίες. Μια παιδαγωγική πρόκληση σ.115

 

13.  Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης σ.124

 

14.  Οδηγίες συγγραφής ερευνητικής εργασίας σ.128

 

15.  Παιχνιδοποίηση και ηλεκτρονική μάθηση σ.134

 

16.  Πνευματική ιδιοκτησία & φωτοτυπική αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς σκοπούς σ.145

 

17.  Σκέψεις για το παλαιό και το νέο σ.154

 

18.  Το Αερόστατο. Αναπτύσσοντας διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά σ.159

 

19.  Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός σ.167

 

20.  Υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών σ.172

 

21.  Χρήση QR κωδικών στην εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης. σ.180