Μία ελληνική βιβλιοθήκη δέχεται Διεθνές Βραβείο ύψους 1.000.000 US$ επειδή υιοθετεί την Τεχνολογία και αναπτύσσει δημιουργικό και ισχυρό περιβάλλον για την Κοινότητα

Το Βραβείο Πρόσβαση στη Μάθηση 2010 του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates τιμά τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ως επιτυχές πρότυπο βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το βραβείο στο http://www.libver.gr/ecPage.asp?id=7615&nt=127&lang=1

και στο δικτυακό μας τόπο www.libver.gr