Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην διδακτική πράξη

Στην Σύρο στις 9. 10 και 11 Μαϊου 2003 διοργανώνεται το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ - Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην διδακτική πράξη.

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ETΠΕ). η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων. το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Κυκλάδων μαζί με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής διοργανώνουν το: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ - Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην διδακτική πράξη στην Σύρο στις 9. 10. 11 Μαϊου 2003.

Η υποβολή εκτεταμένων περιλήψεων (500-600 λέξεις). ή τελικών εισηγήσεων. για προτάσεις ανακοινώσεων και παρουσιάσεων κάθε είδους. παρατείνεται μέχρι και τις 7 Μαρτίου 2003. Τελική ημερομηνία υποβολής των πλήρων κειμένων: 10 Απριλίου 2003.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο