Ηλεκτρονική Ψηφοφορία: ψηφίστε για την Ευρώπη που ΕΣΕΙΣ θέλετε

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίστε για την Ευρώπη που ΕΣΕΙΣ θέλετε είναι ένα πείραμα. μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ. που χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και τη νέα τεχνολογία. επιδιώκει να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι στις συζητήσεις και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της ΕΕ..

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίστε για την Ευρώπη που ΕΣΕΙΣ θέλετε είναι ένας τρόπος για να αποκτήσετε ψήφο και φωνή. να εντοπίσετε αυτό που θεωρείτε σημαντικό και να ληφθούν υπόψη οι ιδέες και υποδείξεις σας για αυτό που ΕΣΕΙΣ θέλετε να είναι η ΕΕ.

Είναι μια μοναδική στιγμή για την ΕΕ και τους λαούς της Ευρώπης. Η ΕΕ αλλάζει ριζικά καθώς διευρύνεται από 15 σε 25 κράτη μέλη. Με το διαδίκτυο. οι πολίτες αποκτούν ένα νέο μέσο για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να επικοινωνήσουν με άλλους για να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους. Στη διάρκεια των λίγων επόμενων μηνών της Ελληνικής Προεδρίας. θα έχετε την ευκαιρία να είστε μέρος των μεγάλων αυτών εξελίξεων. να ψηφίσετε για σημαντικά θέματα. να κάνετε ερωτήσεις και να προσφέρετε τις ιδέες και υποδείξεις σας. Είναι μια νέα ευκαιρία να συμμετάσχετε στο μέλλον της Ευρώπης. στην ‘ηλεκτρονική’ δημοκρατία της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://evote.eu2003.gr/EVOTE/gr/index.stm