Ανοιξη της Ευρώπης – Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2003. περισσότερα από 5000 σχολεία από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. και όχι μόνο. αφιέρωσαν την ημέρα στην Ευρώπη και το μέλλον της.

5500 Σχολεία σαν μία Ευρωπαϊκή Ενότητα. Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2003. περισσότερα από 5000 σχολεία από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. και όχι μόνο. αφιέρωσαν την ημέρα στην Ευρώπη και το μέλλον της. Το πραγματοποίησαν μετά από μήνες παιδαγωγικών προετοιμασιών και καθοδηγήθηκαν από την πεποίθηση ότι αυτή ήταν μία μοναδική ευκαιρία για να ακουστούν οι φωνές των νέων ευρωπαίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου