ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων

Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων Μπορείτε να παραλάβετε το σχετικό υλικό και να κάνετε τις παρατηρησειες σας. Προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου 2003