Υπηρεσιακές λίστες αλληλογραφίας

Σκοπός των υπηρεσιακών λιστών  είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για εκπαιδευτικά και υπηρεσιακά θέματα. H χρήση τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον σκοπό της κάθε λίστας και τους όρους χρήσης.

Διακρίνονται σε:

Προβολή των υπηρεσιακών λιστών αλληλογραφίας (Απαιτεί σύνδεση)

Στις λίστες αυτές εγγράφονται ως παραλήπτες υποχρεωτικά οι e-mail διευθύνσεις συγκεκριμένων χρηστών του ΠΣΔ με βάση τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο τους. Η διαγραφή τους δεν είναι δυνατή.
Παράλληλα όταν ο χρήστης επιλέγει το «Απάντηση σε» (?Reply to?) ή «Απάντηση σε όλους»  (?Reply to all?) σε ένα μήνυμα που προέρχεται από μια τέτοια λίστα (στην οποία αποκρύπτεται ο πραγματικός αποστολέας), γίνεται αυτόματη αντικατάσταση της διεύθυνσης της λίστας από τη διεύθυνση

 

Ευρετήριο


Οδηγίες για τον Μεσολαβητή των Νομαρχιακών Λιστών

Οι συντονιστές με το λογαριασμό που έχουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να συνδεθούν στο διαχειριστικό περιβάλλον http://lists.<Νομός>.sch.gr όπου<Νομός> τα 3 πρώτα λατινικά γράμματα του νομού τους, για παράδειγμα πχ http://lists.ark.sch.gr και να δουν τις λίστες, το ιστορικό και τα μέλη των λιστών.

Η σύνδεση γίνεται με το e-mail που διαθέτει ο συντονιστής στο ΠΣΔ και με τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.

Από το περιβάλλον διαχείρισης με σύνδεση (login) είναι δυνατός ο έλεγχος για μηνύματα που περιμένουν έγκριση.

Όταν ένα μήνυμα  που αποστέλλεται στη λίστα απαιτεί την έγκριση του συντονιστή, ο συντονιστής λαμβάνει ένα μήνυμα στο οποίο υπάρχουν οδηγίες και σύνδεσμοι (links) για την έγκριση για να υπάρξει διανομή.
Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τον παλιό τρόπο λειτουργίας όπου δεν αρκεί απλά η απάντηση στο μήνυμα για να υπάρξει διανομή, αλλά πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος.
Η λειτουργία αυτή του ελέγχου είναι απαραίτητη για να μην εκμεταλλευτεί κάποιος τις λίστες με κακό τρόπο.

Ως συντονιστές (μεσολαβητές) ορίζονται τυπικά οι διευθύνσεις e-mail:

 • Για τις λίστες πρωτοβάθμιας: Ο  επίσημος λογαριασμός της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας  mail@dipe.χχχ.sch.gr
 • Για τις λίστες δευτεροβάθμιας: Ο  επίσημος λογαριασμός της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας mail@dide.χχχ.sch.gr
 • Οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα συντονιστές, ορίστηκαν ως έμπιστοι αποστολείς με δυνατότητα οι ίδιοι να μπορούν να στέλνουν μηνύματα.

 

Οι Δ/νσεις μπορούν να ζητήσουν οποιοαδήποτε μεταβολή επιθυμούν σχετικά με τους συντονιστές.

 

Οδηγίες για τον Μεσολαβητή των Κεντρικών Λιστών

Oι οδηγίες αυτές αφορούν τις κεντρικές λίστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου που λειτουργούν στο περιβάλλον Mailman.

Eισαγωγή

Οι μεσολαβητές είναι οι εξουσιοδοτημένοι από το χρήστες οι οποίοι έχουν την ευθύνη να εξετάζουν τα διαχειριστικά αιτήματα που φτάνουν στη λίστα. Κάθε μεσολαβητής μπορεί να χειρίζεται τα αιτήματα της λίστας του με δύο τρόπους: Είτε χρησιμοποιώντας το νέο web interface της λίστας είτε στέλνοντας email με συγκεκριμένο subject και body. Αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Για την διευκόλυνση των μεσολαβητών έχει δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον στη δικτυακή πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου όπου παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες λίστες. Ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί σε αυτό επιλέγοντας «Υπηρεσίες -> Αλληλογραφία και Οργάνωση -> Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου». Στο σημείο αυτό  δίνεται άμεση  πρόσβαση  και μέσω της διεύθυνσης www.sch.gr/lists :

Στο σημείο αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

 •     Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της λίστας
 •     Διαχείριση της λίστας
 •     Εξέταση των αιτημάτων που εκκρεμούν
 •     Ιστορικό της λίστας
 •     Γενικές Πληροφορίες της λίστας

Χαρακτηριστικά της λίστας

Σε κάθε λίστα διακρίνουμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Διεύθυνση λίστας
Είναι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της λίστας  της λίστας. Αποστολή σε αυτή τη διεύθυνση κατευθύνεται σε όλα τα μέλη της λίστας αφού περάσει  τους κανόνες και τους περιορισμούς που ισχύουν για κάθε λίστα.

Επιβεβαίωση Αποστολής
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει την ακόμα καλύτερη προστασία των λιστών, των διαχειριστών και των μελών τους.

Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής, κάθε χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την αποστολή μηνύματος προς τη λίστα. Στην περίπτωση αυτή η λίστα θα ζητήσει επιβεβαίωση από τον Αποστολέα πριν την αποστολή του μηνύματος στα μέλη της λίστας.

Με τον τρόπο αυτό εισάγεται ένα επιπλέον βήμα , το  οποίο όμως  πιστοποιεί ότι στη λίστα θα φτάνουν μόνο πραγματικά μηνύματα και όχι μηνύματα από ιούς τα οποία έχουν ψεύτικες  επικεφαλίδες (Πολλοί ιοί υποδύονται έναν πραγματικό χρήστη και στέλνουν μηνύματα, χωρίς ο χρήστης να έχει στείλει τα μηνύματα αυτά).

Απόκρυψη Αποστολέα
Η διεύθυνση των αποστολέων των μηνυμάτων μπορεί να αντικαθίσταται από τη διεύθυνση της λίστας ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική διεύθυνση του αποστολέα.. Έτσι αν σταλεί μήνυμα στη λίστα @sch.gr που έχει ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή, θα φαίνεται ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη διεύθυνση @sch.gr.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για την προστασία του αποστολέα από ανεπιθύμητα μηνύματα και το γνωστό πρόβλημα που προκαλείται από την προσθήκη μιας email διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων (address book) πολλών χρηστών και τη μετέπειτα χρήση της από ιούς που προσβάλλουν τους συγκεκριμένους υπολογιστές.

From:
To: θα έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή της παρακάτω αυτοματοποιημένης απάντησης:

-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, October 06, 2004 3:35 PM
To:
Subject: [Auto-Reply]

Προσοχή! πρόκειται για αυτοματοποιημένη απάντηση
-----------------------------------------------

Αξιότιμε κύριε/α

Το μήνυμα που στείλατε σ" αυτή τη διεύθυνση δεν θα διαβαστεί από κάποιον παραλήπτη.

Aν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον αποστολέα του αρχικού μηνύματος, δείτε τα πιθανά στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγράψει ο αποστολέας στο μήνυμα που διαβάσατε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στη λίστα συμπληρώστε ρητά τη διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να απαντήσετε ή δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη σελίδα: https://www.sch.gr/helpdesk

Αποστολή από μέλη της Λίστας
Η επιλογή αυτή αφορά τα δικαιώματα που έχουν αποδοθεί στα μέλη κάθε λίστας. Οι δυνατές τιμές είναι «Όχι», «Έλεγχος από Μεσολαβητή» ή «Ναι».
«Όχι»:
Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα αποστολής μηνυμάτων στη λίστα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε λίστες που έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Πιθανά μηνύματα των χρηστών προς μια τέτοια λίστα απορρίπτονται αυτόματα ενώ ο χρήστης που προσπάθησε να στείλει το μήνυμα λαμβάνει μια ειδοποίηση ότι το μήνυμά του δεν μπορεί να σταλεί στη λίστα.
«Έλεγχος από Μεσολαβητή»:
σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να στείλει μήνυμα στη λίστα. Το μήνυμά του θα κρατηθεί και ο μεσολαβητής θα ειδοποιηθεί για να εξετάσει αν πρέπει το μήνυμα να σταλεί στη λίστα ή να απορριφθεί.
«Ναι»:
Σημαίνει ότι τα μέλη της λίστας έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν μηνύματα στη λίστα χωρίς περαιτέρω έλεγχο από μεσολαβητή. Τα μηνύματα που φτάνουν στη λίστα και έχουν from διεύθυνση κάποιου μέλους της λίστας παραδίδονται αυτόματα.

Διευθύνσεις από τις οποίες τα μηνύματα γίνονται αυτόματα αποδεκτά
Και για αυτούς υπάρχουν οι τρεις επιλογές «Όχι», «Έλεγχος από Μεσολαβητή» ή «Ναι» με ανάλογη σημασία όπως και  για τα μέλη. (Δείτε την προηγούμενη παράγραφο).

Τέλος η επιλογή «Διευθύνσεις από τις οποίες τα μηνύματα γίνονται αυτόματα αποδεκτά» αφορά διευθύνσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο από το λογισμικό διαχείρισης λιστών. Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της λίστας, κάθε μήνυμα το οποίο προέρχεται από αυτές τις διευθύνσεις παραδίδεται αυτόματα.

Οδηγίες για τον μεσολαβητή

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο μεσολαβητής μιας λίστας να διεκπεραιώσει τα αιτήματα που εκκρεμούν.

Έγκριση μηνύματος.
(Το μήνυμα στην από τον απαιτεί έγκριση)
Σε περίπτωση που στέλνεται σε μια λίστα κάποιο μήνυμα και οι ρυθμίσεις της λίστας απαιτούν την έγκριση του μεσολαβητή  το λογισμικό διαχείρισης της λίστας (mailman) δημιουργεί αυτόματα το παρακάτω μήνυμα το οποίο ενημερώνει τον μεσολαβητή για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει:

-----Original Message-----
From: On Behalf Of @sch.gr
Sent: Thursday, September 30, 2004 11:38 PM
To:
Subject: Το μήνυμα στην από τον απαιτεί έγκριση

Σαν διαχειριστής της λίστας, απαιτείται η πιστοποίησή σας για την
αποστολή του παρακάτω στην λίστα :

List:    @sch.gr
From:
Subject: δοκιμαστικό μήνυμα
Reason:  Λόγος για τον οποίο κρατείται το μήνυμα

Για την διευκόλυνσή σας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://list.sch.gr/mailman/admindb/

για να εγκρίνετε ή να απορρίψετε το αίτημα.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω μήνυμα ο μεσολαβητής πρέπει να εξετάσει αν το συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο κρατείται πρέπει να παραδοθεί. Αυτό μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους.

Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός που περιγράφεται στο σώμα του μηνύματος Ο μεσολαβητής  μπορεί να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που δίνεται στο μήνυμα για να πάει στην σελίδα του μεσολαβητή.

Αφού περάσει ένα βήμα πιστοποίησης το οποίο είναι απαραίτητο συνδέεται στο διαχειριστικό περιβάλλον. Για να συνδεθεί πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό μεσολάβησης της λίστας ο οποίος του έχει γνωστοποιηθεί.
Σε αυτό βλέπει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το μήνυμα και έχει στη διάθεσή του όλες τις επιλογές για τον χειρισμό του. Αν επιθυμεί να εγκρίνει το μήνυμα στη λίστα αρκεί να επιλέξει «Αποδοχή» και «Αποστολή όλων των δεδομένων» στη συνέχεια.

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξέταση του μηνύματος είναι χωρίς τη μεσολάβηση του διαχειριστικού περιβάλλοντος που περιγράφεται παραπάνω. Ο μεσολαβητής θα πρέπει να εξετάσει τα δύο συννημένα μηνύματα τα οποία περιέχονται στην ειδοποίηση που του έχει σταλεί και τα οποία του δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Το πρώτο από αυτά είναι το ίδιο το μήνυμα. Ο μεσολαβητής μπορεί να το ανοίξει για να το διαβάσει και να δει από ποιόν έχει σταλεί. Το δεύτερο συννημένο περιέχει οδηγίες και έχει ως subject τη λέξη confirm και μια ακολουθία χαρακτήρων της μορφής «e46495d5e08e6b02810c10dfc641a05ee99493b5».

Ο διαχειριστής μπορεί να εγκρίνει το μήνυμα αν κάνει reply σε αυτό το δεύτερο attachment διατηρώντας άθικτο το θέμα (subject) και συμπεριλαμβάνοντας στην πρώτη γραμμή του μηνύματος μια γραμμή της μορφής:

Approved:

όπου στη θέση του θα πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό μεσολάβησης που του έχει γνωστοποιηθεί.

Αν επιθυμεί απλά να απορρίψει το μήνυμα αρκεί να απαντήσει στο μήνυμα χωρίς να κάνει τίποτα από τα παραπάνω.

Παρακάτω ακολουθεί το περιεχόμενο του δεύτερου συνημμένου το οποίο εξηγεί στο μεσολαβητή τι πρέπει να κάνει.

Αν απαντήσετε σ" αυτό το μήνυμα, διατηρώντας την επικεφαλίδα  Subject:
άθικτη, Το Mailman θα απορρίψει το μήνυμα που  κρατείται. Ενεργείστε
έτσι αν το μήνυμα είναι ανεπιθύμητο (spam).  Aν απαντήσετε σ" αυτό το
μήνυμα και συμπεριλάβετε μια επικεφαλίδα Approved: με το password
Της λίστας σ" αυτή, το μήνυμα θα εγκριθεί για αποστολή στη λίστα. Η
επικεφαλίδα Approved: header μπορεί επίσης να εμφανίζεται στην πρώτη
γραμμή στο σώμα της απάντησης.

Ειδοποίηση αυτόματης απόρριψης
Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο ενημερώνει το μεσολαβητή ότι κάποιο μήνυμα προς τη λίστα απορρίφθηκε. Ο μεσολαβητής δε χρειάζεται να κάνει κάποια άλλη ενέργεια. Το μήνυμα το οποίο απορρίφθηκε περιέχεται ως attachment σε αυτή την ειδοποίηση. Παρακάτω ακολουθεί το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί ένα μήνυμα να απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη λίστα. Μπορεί ο αποστολέας να έχει προστεθεί στους αποστολείς που απορρίπτονται αυτόματα ή η λίστα να μη δέχεται μηνύματα από συγκεκριμένους χρήστες.

-----Original Message-----
From:
To:
From:
Sent: Thursday, October 07, 2004 9:22 AM
To: -owner@sch.gr
Subject: Ειδοποίηση αυτόματης απόρριψης
Το επισυναπτόμενο μήνυμα απορρίφθηκε αυτόματα

Εκκρεμή Διαχειριστικά Αιτήματα
Με την ειδοποίηση αυτή ενημερώνεται ο διαχειριστής ότι υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να εξετάσει. Αυτή η ειδοποίηση στέλνεται μια φορά την ημέρα και είναι συγκεντρωτική αναφορά όλων των κατηγοριών αιτημάτων που έχουν συγκεντρωθεί στη λίστα. Ο μεσολαβητής πρέπει να χρησιμοποιήσει το link που του δίνεται για να εξετάσει όλα τα αιτήματα που υπάρχουν.

-----Original Message-----
From: mailman-bounces@sch.gr [mailto:mailman-bounces@sch.gr] On Behalf Of -bounces@sch.gr
Sent: Thursday, October 07, 2004 8:00 AM
To: -owner@sch.gr
Subject: 1 διαχειριστικό αίτημα εκκρεμεί

Η @sch.gr λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει 1 αιτήματα τα οποία
αναμένουν την εξέτασή τους στο:

#160;   http://list.sch.gr/mailman/admindb/

Παρακαλώ να τα φροντίσετε το συντομότερο δυνατό. Αυτή η ειδοποίηση για
τα εκκρεμή αιτήματα, αν υπάρχουν, θα στέλνεται σε ημερήσια βάση.


Εκκρεμείς Αποστολές:
From: mail@dim-vounich.fok.sch.gr on Wed Oct  6 10:25:25 2004
Subject: Ανακοίνωση Συνεδρίου
Cause: Αποστολή σε λίστα που ελέγχεται από μεσολαβητή

Το ιστορικό (Archive)

Η πρόσβαση γίνεται από το http://www.sch.gr/ μετά από σύνδεση μέ όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης www.sch.gr/lists.

Μέσα απο το ιστορικό όπως βλέπουμε στην ακόλουθη εικόνα είναι δυνατή η εμφάνιση των μηνυμάτων ομαδοποιημένα κατά μήνα και με διάφορους τρόπους.

Oι τρόποι  προβολής στο ιστορικό είναι κατά:

 •   Thread: Ακολουθία  μηνυμάτων
 •   Author: Συγγραφέα
 •   Subject: Θέμα
 •   Date: Ημερομηνία

 

 Όροι Χρήσης

Σκοπός

 • Σκοπός των λιστών αυτών είναι η διακίνηση υπηρεσιακού τύπου αλληλογραφίας και ενημερωτικού υλικού προς τις μονάδες και τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
 • Οι λίστες αυτές είναι κλειστού τύπου λίστες και επιτρέπουν την αποστολή μηνυμάτων είτε από συγκεκριμένους χρήστες, είτε από χρήστες με την παρεμβολή μεσολαβητή
 • Η αποστολή μηνυμάτων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν επιτρέπεται

Πολιτική λειτουργίας

Η πολιτική λειτουργίας κάθε λίστας καθορίζεται από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ:

 • Για τις κεντρικές λίστες από τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Δικαίωμα αποστολής έχουν οι κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ οι οποίες χρησιμοποιούν τις λίστες ώστε να αποστέλλουν υπηρεσιακού τύπου αλληλογραφία ή ενημερωτικό υλικό για συνέδρια και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του.
 • Για τις νομαρχιακές λίστες από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε νομού. Αξιοποίηση των λιστών αυτών γίνεται από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, η οποίες επιλέγουν την πολιτική που επιθυμούν και ενημερώνουν τις μονάδες για τον τρόπο χρήσης τους

Κώδικας Δεοντολογίας

 1. Η χρήση των λιστών ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του ΠΣΔ υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται αφορούν αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς
 2. Τα μηνύματα εκφράζουν τον αποστολέα, οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη των αναγραφομένων σ' αυτά. Η ταυτότητα του αποστολέα καθορίζεται από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
 3. Υποχρέωση κάθε μέλους είναι η διατήρηση ποιοτικού επιπέδου στην επικοινωνία στα πλαίσια της λίστας, εξασφαλίζοντας κλίμα δημιουργικού διαλόγου που οδηγεί στην σύνθεση απόψεων, την ενημέρωση των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας
 4. Τα μηνύματα θα πρέπει να κινούνται στο πνεύμα και τους σκοπούς της λίστας όπως δηλώνει ο τίτλος της και οι πιο πάνω αναγραφόμενοι σκοποί
 5. Η αποδοχή των μηνυμάτων εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας της λίστας και την πολιτική λειτουργίας που έχει οριστεί.
 6. Αν ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων, τότε το μήνυμα θα επιστρέψει στον αποστολέα με σχετικό αυτόματο που θα εξηγεί τον λόγο της απόρριψης.
 7. Ο μεσολαβητής μπορεί να απορρίψει το μήνυμα αν παραβιάζει τον σκοπό και τους όρους χρήσης λίστας.
 8. Ο μεσολαβητής μπορεί να θέσει ένα αποστολέα σε ειδική λίστα απόρριψης μηνυμάτων όταν αυτός κατ' επανάληψη προβαίνει στην αποστολή ανεπίτρεπτου και ενοχλητικού περιεχομένου προς την λίστα.
 9. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των μηνυμάτων Την ευθύνη του κάθε μηνύματος έχει το φυσικό πρόσωπο που αντιστοιχεί στον αποστολέα, όπως ταυτοποιείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
 10. Ο αποστολέας του μηνύματος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει ότι:
 • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος και των επισυναπτόμενων δεν θα προσβάλλουν τα μέλη της λίστας, άλλους χρήστες του ΠΣΔ και του διαδικτύου και γενικώς κάθε άνθρωπο
 • Τα μηνύματα θα πρέπει να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου
 • Θα πρέπει να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο του ΠΣΔ ή άλλους χρήστες του διαδικτύου
 • Τα Μηνύματα δεν θα πρέπει να έχουν διαφημιστικά στοιχεία , παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά
 • Τα μηνύματα θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες
 • Δεν θα οδηγεί στην δημιουργία, αναπαραγωγή και την διανομή μηνυμάτων τύπου spam , σύμφωνα με τα ορίζόμενα στις σελίδες www.sch.gr/spam

Μέλη

 1. Στις λίστες αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά οι e-mail διευθύνσεις συγκεκριμένων χρηστών του ΠΣΔ με βάση τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο τους. Η διαγραφή τους δεν είναι δυνατή
 2. Ο κατάλογος των μελών της λίστας δεν γνωστοποιείται στα μέλη και σε τρίτους. Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους προστασίας των μελών από πιθανή διαρροή και δημιουργίας φαινομένων τύπου spam. (Δείτε σχετικά www.sch.gr/spam)

Αποστολή Μηνυμάτων

   1. Το μέγεθος του μηνύματος ορίζεται στα: 10 MB
2. Επιτρεπόμενα συνημμένα: Απλό κείμενο, Microsoft Word, Excel, powerpointl , Rtf, html,vcard, pdf, Εικόνες jpeg, αρχεία zip
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν μηνύματα που κινούνται στον σκοπό των λιστών και δεν παραβιάζουν τους όρους χρήσης.
4. Πριν την χρήση οποιασδήποτε λίστας, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος σας κινείται στα πλαίσια του σκοπού της λίστας και ότι  έχει πράγματι ενδιαφερον γιά τους παραλήπτες.

Ιστορικό μηνυμάτων

 1. Για όλα τα μηνύματα διατηρείται ιστορικό αρχείο μηνυμάτων, όπου αποθηκεύονται τα μηνύματα που διακινούνται μέσω της λίστας
 2. Το ιστορικό αρχείο είναι ιδιωτικό, μόνο τα μέλη και ο διαχειριστής έχουν πρόσβαση σ' αυτό
 3. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του κωδικού πρόσβασης που διαθέτει κάθε μέλος

 

Βασικές αρχές στην Ηλεκτρονική μας επικοινωνία

Spam είναι η μαζική αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων που απευθύνονται σε ένα σύνολο παραληπτών του διαδικτύου χωρίς αυτοί να το επιθυμούν και χωρίς να έχουν συνειδητά προκαλέσει την αλληλογραφία με τον εν λόγω αποστολέα.

Πριν την αποστολή μηνυμάτων σε ένα σύνολο παραληπτών βεβαιωθείτε ότι τα μηνύματα σας έχουν πράγματι ενδιαφερον γι' αυτούς.

Η ενοχλητική αλληλογραφία προκαλεί στους χρήστες του διαδικτύου αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκετε. Είναι σύνηθες ο χρήστης να διαγράφει χωρίς να διαβάζει μηνύματα που προέρχονται από αποστολέα που στην συνείδηση του έχει χαρακτηριστεί ως spammer.

Πολιτική λειτουργίας

Η πολιτική λειτουργίας κάθε λίστας καθορίζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 • Για τις κεντρικές λίστες από τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Δικαίωμα αποστολής έχουν οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου οι οποίες χρησιμοποιούν τις λίστες ώστε να αποστέλλουν υπηρεσιακού τύπου αλληλογραφία ή ενημερωτικό υλικό για συνέδρια και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του.
 • Για τις νομαρχιακές λίστες από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε Νομού. Αξιοποίηση των λιστών αυτών γίνεται από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, η οποίες επιλέγουν την πολιτική που επιθυμούν και ενημερώνουν τις μονάδες για τον τρόπο χρήσης τους

Υπηρεσιακές λίστες, πώς λειτουργούν

Οι Υπηρεσιακές Λίστες είναι ένας εύκολος τρόπος επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ένα μέσο που μπορεί να τύχει κακής χρήσης και εκμετάλλευσης για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή άλλης ενοχλητικής αλληλογραφίας στα μέλη της λίστας χωρίς αυτά να το επιθυμούν (Δείτε σχετικά www.sch.gr/spam ). Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω λίστες λειτουργούν με αυστηρό έλεγχο αποστολής μηνυμάτων.

Γενικά οι λίστες αυτές ή είναι ελεγχόμενες από μεσολαβητή, η επιτρέπουν αποστολή από συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, ή επιτρέπεται η αποστολή μόνο από μέλη μόνο των λιστών. Για την αποφυγή αποστολής μηνυμάτων προς τα μέλη των λιστών με :

* Διαφημιστικό, ενοχλητικό ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο (spamming) Περιεχόμενο που δεν είναι σύνομο
* Περιεχόμενο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Internet
* Περιεχόμενο γενικά έξω από τον σκοπό των λιστών

Οι ηλεκτρονικές λίστες επιτηρούνται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ως μεσολαβητές (moderators). Οι μεσολαβητές ορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και των Δ/νσεων εκπαίδευσης

Τρόπος Λειτουργίας της Λίστας

 • Ελεύθερη λίστα: Μπορεί να στείλει μηνύματα ο καθένας, τα οποία διανέμονται κατ' ευθείαν στα μέλη της λίστας
 • Ανοικτή λίστα με έλεγχο από τον μεσολαβητή (Message Moderation): Η λίστα δέχεται μηνύματα από οποιονδήποτε, αλλά πριν διανεμηθούν στα μέλη της πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τον μεσολαβητή (moderator)

 

Τρόπος Λειτουργίας  Νομαρχιακών Λιστών

Οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας  για τις νομαρχιακές λίστες είναι οι ακόλουθες:

1. Αποστολή μόνο από έμπιστους χρήστες

2. Αποστολή και από τα μέλη της λίστας, με έλεγχο από το συντονιστή.

3. Αποστολή από όλους, με έλεγχο από το συντονιστή.

Οι συντονιστές (μεσολαβητές) μπορούν πάντα να στέλνουν μηνύματα.

H πολιτική που ορίζεται για κάθε λίστα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την επιθυμία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έμπιστοι αποστολείς

Για κάθε λίστα μπορούν να οριστούν έμπιστοι αποστολείς (συγκεκριμένες  e-mail  διευθύνσεις  αποστολής) οι οποίοι μπορούν να στέλνουν μηνύματα άμεσα στις λίστες χωρίς την ανάγκη έγκρισης από τον μεσολαβητή.

H διανομή μηνυμάτων για τους έμπιστούς αποστολείς γίνεται  χωρίς παρέμβαση του μεσολαβητή, με επιβεβαίωση του μηνύματος  ή άμεσα για μηνύματα με ψηφιακή υπογραφή.

Ως έμπιστοι αποστολείς με δικαίωμα αποστολής στις λίστες έχουν οριστεί:

 • για τις λίστες της πρωτοβάθμιας του νομού τα e-mail της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας της μορφής χχχχ@dipe.χχχ.sch.gr
 • για τις λίστες της δευτεριθάθμιας τα email της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας της μορφής  χχχχ@dide.χχχ.sch.gr

Στους έμπιστους αποστολείς μπορούμε  να προστέθου και e-mail διευθύνσεις που θα ζητηθούν από την κάθε Διεύθυνση.

 Αποστολή μηνυμάτων

 1. Όταν ο συντονιστής ή έμπιστος χρήστης  στείλει ένα μήνυμα στη λίστα λαμβάνει  ό ίδιος μια απάντηση στην οποία υπάρχουν οι οδηγίες για την επιβεβαίωση για να υπάρξει διανομή.
 2. Αν το μήνυμα προέρχεται από συντονιστή ή έμπιστο αποστολέα και είναι υπογεγραμμένο ψηφιακά διανέμεται άμεσα

 Λειτουργίες για τα μέλη των λιστών

 1. Το κάθε μέλος της λίστας μπορεί να βλέπει το αρχείο των μηνυμάτων που έχουν διακινηθεί με σύνδεση (login) στο http://lists.<Νομός>.sch.gr όπου <Νομός> τα 3 πρώτα λατινικά γράμματα του νομού τους, για παράδειγμα πχ http://lists.ark.sch.gr
 2. Είναι δυνατό να στέλνουν και τα μέλη των λιστών (σχολεία ή εκπαιδευτικοί) αλλά τότε τα μηνύματα θα πρέπει να εγκριθούν από τον μεσολαβητή εφόσον έχει επιλεγεί η πολιτική 2 ή 3 πιο πάνω

Περιορισμοί λίστας

Οι περιορισμοί που υπάρχουν για την αποστολή μηνυμάτων, μπορούν να οριστούν σε επίπεδο:

 • Μελών της Λίστας : ΝΑΙ, ΟΧΙ, με έλεγχο από τον μεσολαβητή
 • Άλλων Χρηστών : ΝΑΙ, ΟΧΙ, με έλεγχο από τον μεσολαβητή
 • Ορισμός χρηστών : με αυτόματη αποδοχή των μηνυμάτων τους
 • Επιβεβαίωση αποστολής : για τον περιορισμό αποστολής ψευδών μηνυμάτων