Κατάλογος υπηρεσιακών λίστων αλληλογραφίας

Σκοπός των υπηρεσιακών λιστών  είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για εκπαιδευτικά και υπηρεσιακά θέματα.  Διακρίνονται σε:

    •     Κεντρικές λίστες: Περιλαμβάνουν λίστες σε επίπεδο επικράτειας
    •     Νομαρχιακές λίστες: Περιλαμβάνουν λίστες σε επίπεδο νομού π.χ των Γυμνασίων του νομού Αχαϊας

Στις λίστες εγγράφονται ως παραλήπτες υποχρεωτικά οι e-mail διευθύνσεις  χρηστών του ΠΣΔ με βάση τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο τους. Η διαγραφή τους δεν είναι δυνατή.

 Μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσιακές λίστες αλληλογραφίας

 

 

You do not have access to this post.