Επαναφορά χρονικών περιορισμών στην σύνδεση των εκπαιδευτικών

Mε δεδομένη την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των γραμμών για την σύνδεση των σχολικών μονάδων και την σύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών επαναφέρονται οι περιορισμοί στην σύνδεση των εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν αναιρεθεί τους θερινούς μήνες.

Επαναφορά χρονικών περιορισμών στην σύνδεση των εκπαιδευτικών Με δεδομένη την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των γραμμών για την σύνδεση των σχολικών μονάδων και την σύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών επαναφέρονται οι περιορισμοί στην σύνδεση των εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν αναιρεθεί τους θερινούς μήνες. Συγκεκριμένα: H υπηρεσία σύνδεσης στο ΠΣΔ παρέχεται εκτός των ωρών αιχμής του ΠΣΔ (δηλαδή 9.00 - 14.00 καθημερινά. επίσης το Σάββατο και την Κυριακή). Παρέχεται επίσης όλες τις μέρες των σχολικών διακοπών που τα σχολεία είναι κλειστά Συνολική διάρκεια: 14 ώρες την εβδομάδα.