Παγκόσμια Συνόδος Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαγωνισμός Αφίσας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΠΣΚΚΠ)

Διαγωνισμός Αφίσας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΠΣΚΚΠ). Γενεύη 2003 τυνησία 2006

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
http://www.unic.gr/new/World_Summit_for_the_Information_Society_form.htm