Διοργάνωση Επιστημονικής Διημερίδας

Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας με τίτλο Βιβλία. υλικά λογισμικά: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη. διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας με τίτλο Βιβλία. υλικά λογισμικά: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη. διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2003.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο