Θέματα και Λύσεις 16ου Μαθητικού Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

03 - 16_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Μ._ΕΥΚΛΕΙΔΗ_TETRAGONO

Θέματα Διαγωνισμού

6ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

H Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώσε τον 16ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης»για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 1η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης κατά τις διδακτικές ώρες  (8.15 έως 10.15), αφού προβλέφθηκε από τους/τις  Διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων αναπροσαρμογή του προγράμματος. Στον διαγωνισμό  μπορούσαν να λάβουν μέρος όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων μπορούσαν το πρωί της Παρασκευής 01/04/2022 «να παραλάβουν» το αρχείο με τις οδηγίες, και τα θέματα του διαγωνισμού

Η παραλαβή των θεμάτων ήταν δυνατή επίσης και από τους ιστοτόπους:

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι λύσεις αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας http://www.hms.gr και του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου https://www.sch.gr 

Συμμετοχή

Όποια σχολεία επιθυμούσαν  μπορούσαν  να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr) μέχρι 31-3-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12πμ, προκειμένου να τους σταλούν ηλεκτρονικά με e-mail  οι βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών, η βεβαίωση του Δ/ντη και του Δασκάλου όπως και οι οδηγίες του Διαγωνισμού.

Δείτε σχετικά

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής ΔΕυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης