1ο Γυμνάσιο Χαριλάου – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα erasmus+ KA1

Δελτίο Τύπου

1ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - Πρόγραμμα Erasmus+ KA1

"Environmental awareness – THINK BLUE – Save Seas and Waters for Future"

Τρεις καθηγήτριες του 1ου Γυμνασίου Χαριλάου συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 "Environmental awareness – THINK BLUE – Save Seas and Waters for Future". Το πρόγραμμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σπλιτ της Κροατίας από τις 30 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου 2024, προσέφερε στις συμμετέχουσες μια μοναδική εμπειρία και πολύτιμες γνώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καθηγήτριες μας:

  • Εμβάθυναν στις γνώσεις τους για τον θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου, γνωρίζοντας τα πλούσια οικοσυστήματα και την ποικιλομορφία της θαλάσσιας ζωής.
  • Ενημερώθηκαν για τις περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες και τα υδάτινα οικοσυστήματα, όπως η ρύπανση, η υπεραλίευση και η κλιματική αλλαγή.
  • Συμμετείχαν σε βιωματικά μαθήματα δίπλα στη θάλασσα και στους ποταμούς της Δαλματίας, αντιλαμβανόμενες άμεσα τη σημασία της προστασίας τους.
  • Εκπαιδεύτηκαν σε πρακτικές μεθόδους για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στο διδακτικό πρόγραμμα και την ευαισθητοποίηση των μαθητών.
  • Αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες με συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Λετονία, Ισλανδία και Βέλγιο, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 "Environmental awareness – THINK BLUE – Save Seas and Waters for Future" θα έχει άμεσα και θετικά αποτελέσματα στο σχολείο μας. Οι καθηγήτριες μας, εμπνευσμένες από τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, θα μπορέσουν να υιοθετήσουν νέες διδακτικές πρακτικές, να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά θέματα στο πρόγραμμά Erasmus+ “Mission Water” και να καλλιεργήσουν στους μαθητές μας μια πιο οικολογική συνείδηση.

Ευχαριστούμε θερμά το Erasmus+ και το ΙΚΥ για την υποστήριξη του προγράμματος και συγχαίρουμε τις καθηγήτριες μας για την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό τους.

Το 1ο Γυμνάσιο Χαριλάου συνεχίζει την ενεργή συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην εκπαίδευση και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης.