Το Πείραμα του Ερατοσθένη: Ένα Ευρωπαϊκό Ταξίδι Εκπαίδευσης και Επιστήμης

Η εκπαίδευση είναι περισσότερο από απλή μετάδοση γνώσης. Είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης, συνεργασίας και έμπνευσης. Με αυτήν τη φιλοσοφία στο μυαλό μας, αναπτύξαμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning "Το Πείραμα του Ερατοσθένη", συνδέοντας σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα μας φέρνει μαζί, μαθητές και δασκάλους, από την Πορτογαλία, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχούς πολυπολιτισμικής ροής, δεν ανακαλύψαμε μόνο τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των χωρών μας, αλλά και τους συνεκτικούς δεσμούς που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την εκπαίδευση και την επιστήμη.

Με άξονα το πείραμα του Ερατοσθένη, οι μαθητές μας διδάχθηκαν πέρα από τη θεωρία, την ουσία της αλληλεπίδρασης. Καταρχάς εφαρμόζοντας ό,τι διδάχτηκαν μέτρησαν την ακτίνα της Γης με αρχαίες και νέες μεθόδους, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα των πειραμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτή την εμπειρία, έμαθαν να σκέφτονται κριτικά, να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για τις επιστήμες.

Μία βασική αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος υπήρξε το ότι η στόχευσή του δεν ήταν απλώς η ανταλλαγή γνώσεων. Αντιθέτως, ήταν μια ευκαιρία για τους μαθητές να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μέσω της ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης εφαρμόζοντας τις αρχές της γεωμετρίας και της τριγωνομετρίας, εξοικειώθηκαν με θέματα που αφορούν στις συντεταγμένες ενός τόπου και τις διαστάσεις της Γης. Παράλληλα, όμως, ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους στη χρήση των συνεργατικών εργαλείων του διαδικτύου, βελτίωσαν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ασκήθηκαν στη χρήση συνεργατικών εργαλείων του WEB2. Για αυτούς και άλλους λόγους, εκτιμούμε πως μέσα από τέτοια προγράμματα η επιστήμη γίνεται πιο προσβάσιμη και κατανοητή.

Άλλωστε, μετά από αυτήν την εμπειρία, οι μαθητές μας δεν σημείωσαν μόνο υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Πλέον ως ενεργοί και αλληλεπιδραστικοί  πολίτες του κόσμου είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της διά βίου μάθησης. Επομένως, το πρόγραμμα "Το Πείραμα του Ερατοσθένη" δεν υπήρξε απλώς ένα έργο εκπαίδευσης, αλλά μια εμπειρία, ένα ταξίδι και μια πηγή έμπνευσης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.