Εγκαθίσταται ο Κόμβος της Αθήνας

Μετά τον Κόμβο της Πάτρας σήμερα γίνεται η εγκατάσταση του κόμβου της Αθήνας από την ανάδοχο εταιρεία. Ο κόμβος βρίσκεται στο κτίριο του ΟΤΕ στην οδό Εμμ. Μπενάκη και Κωλέτη. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο κόμβος τίθεται σε λειτουργία και ελέγχεται η λειτουργία του από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Πάτρα. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί οι κόμβοι στις πόλεις Πάτρα. Αίγιο. Αλεξανδρούπολη. Ορεστιάδα. Ξάνθη. Κομοτηνή Ακολουθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα η εγκατάσταση και των υπόλοιπων κόμβων του δικτύου.