Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2011-2012 στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα, με έμφαση στη Διδακτική και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας σε μαθητές και ενήλικες

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) οργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο διαπανεπιστημιακό διαδικτυακό σεμινάριο ειδίκευσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα με έμφαση στη Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε μαθητές και ενήλικες, διάρκειας 450 ωρών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των ειδικεύσεων α/βάθμιας και β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • Υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • Σχολικούς Συμβούλους
  • Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
  • Σε άλλους ενδιαφερόμενους

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ στη διεύθυνση: www.kedek.gr  μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. Το σεμινάριο θα λήξει στις 30 Μαΐου 2012.