Φόρουμ Ψηφιακή Ελλάδα 2020 – Ομάδα «Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία»

Σκοπός του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα αξιοποιεί το δυναμικό της χώρας, συνδέοντας πόρους, ιδέες και ανθρώπους με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες.
Σκοπός της ομάδας  "Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία" (http://www.digitalgreece2020.gr/groups/kainotomia-ereyna) είναι να δώσει φωνή σε όσους εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της Ελλάδας αλλά δεν έχουν τρόπο συμμετοχής στις λήψεις αποφάσεων που τους αφορούν.
Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 είναι μία οριζόντια δράση η οποία βασίζεται στη συμμετοχή ενεργών πολιτών από την εκπαίδευση, την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις. Στόχος της Ομάδας Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.
Η καλύτερη προετοιμασία για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 είναι η άμεση εισαγωγή της πληροφορικής ως περιεχομένου και ως εργαλείου σε όλες βαθμίδες της εκπαίδευση της σημερινής Ελλάδας. Τα οφέλη του πολίτη είναι αφενός η δημιουργία ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (σχολείου, πανεπιστημίου, κλπ.) πιο ελκυστικού και δημιουργικού για τον μαθητή και τον φοιτητή και αφετέρου ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία. Με απλά λόγια η Ομάδα θα συμβάλλει στον σχεδιασμό των πολιτικών με τις οποίες το μαθητικό, σπουδαστικό, φοιτητικό και επιστημονικό δυναμικό της χώρας θα παροτρύνεται να παράγει ιδέες, εργαλεία, εφαρμογές και περιεχόμενο προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης.
Ήρθε η ώρα να καταθέσετε τις απόψεις σας, τους προβληματισμούς σας και τις ανησυχίες σας. Εγγραφείτε ως χρήστης της πλατφόρμας του Φόρουμ της Ομάδας Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία πατώντας http://www.digitalgreece2020.gr/register/:
Οι παρεμβάσεις σας αξιοποιούνται από τους συντονιστές και τους τεχνικούς υπεύθυνους της ομάδας εργασίας  για  την συμμετοχική διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό  των προτάσεων πολιτικής. Τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας θα αναρτώνται για διαβούλευση και ανάδραση από τα μέλη του στην διεύθυνση: http://www.digitalgreece2020.gr
Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» τελεί υπό την αιγίδα της Ομάδας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και των Υπουργείων: Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 είναι μία οριζόντια δράση η οποία βασίζεται στη συμμετοχή ενεργών πολιτών από την εκπαίδευση, την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις. Στόχος της Ομάδας Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.
Η καλύτερη προετοιμασία για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 είναι η άμεση εισαγωγή της πληροφορικής ως περιεχομένου και ως εργαλείου σε όλες βαθμίδες της εκπαίδευση της σημερινής Ελλάδας. Τα οφέλη του πολίτη είναι αφενός η δημιουργία ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (σχολείου, πανεπιστημίου, κλπ.) πιο ελκυστικού και δημιουργικού για τον μαθητή και τον φοιτητή και αφετέρου ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία. Με απλά λόγια η Ομάδα θα συμβάλλει στον σχεδιασμό των πολιτικών με τις οποίες το μαθητικό, σπουδαστικό, φοιτητικό και επιστημονικό δυναμικό της χώρας θα παροτρύνεται να παράγει ιδέες, εργαλεία, εφαρμογές και περιεχόμενο προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης.
Ήρθε η ώρα να καταθέσετε τις απόψεις σας, τους προβληματισμούς σας και τις ανησυχίες σας. Εγγραφείτε ως χρήστης της πλατφόρμας του Φόρουμ της Ομάδας Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία πατώντας εδω http://www.digitalgreece2020.gr/register/:
Οι παρεμβάσεις σας αξιοποιούνται από τους συντονιστές και τους τεχνικούς υπεύθυνους της ομάδας εργασίας  για  την συμμετοχική διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό  των προτάσεων πολιτικής. Τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας θα αναρτώνται για διαβούλευση και ανάδραση από τα μέλη του στην διεύθυνση: http://www.digitalgreece2020.gr
Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» τελεί υπό την αιγίδα της Ομάδας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και των Υπουργείων: Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.