2ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας- Συμμετοχή στο eTwinning πρόγραμμα Gods and myths:Virtual museum 2024

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο πρόγραμμα eTwinning στο σχολείο μας με τίτλο "Gods and myths: Virtual museum 2024", από τους μαθητές/τριες της Στ' τάξης και τις εκπαιδευτικούς Νάσια Κανατούλα, Αγγελική Καραγεωργοπούλου και Ελένη Γούλιου. Τα αποτελέσματα πολλαπλά: δημιουργία ψηφιακού μουσείου με μύθους διαφόρων χωρών, δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, παιχνιδιών και κουίζ, δεξιότητες 21ου αιώνα, δημιουργικότητα, ομαδικότητα, βελτίωση αγγλικής γλώσσας και ψηφιακού εγγραμματισμού. Απολαύστε το ταξίδι μας στο παρακάτω βίντεο.
During the school year 2023-2024, the second eTwinning project entitled "Gods and myths: Virtual museum 2024" was carried out by the students of the 6th grade and the teachers Nasia Kanatoula, Angeliki Karageorgopoulou and Eleni Gouliou. The results are manifold: creating a digital museum with myths of different countries, creating digital stories, games and quizzes, 21st century skills, creativity, teamwork, improving English language and digital literacy.Enjoy our journey in the video below.