2ο Γυμνάσιο Κερατσινίου: Με το Erasmus στην Καζέρτα της Ιταλίας

Το 2ο Γυμνάσιο Κερατσινίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
KA229 - Σχολική Εκπαίδευση, Στρατηγικές Συμπράξεις - με θέμα «National
languages as the way to know each other», μετά την πρώτη κινητικότητα
στην Πορτογαλία (Μάιος 2022) και τη φιλοξενία των εταίρων στη χώρα μας
(Οκτώβριος 2022), πραγματοποίησε, από 6 έως 12 Φεβρουαρίου, 2023 τη
δεύτερη κινητικότητα στην Καζέρτα της Ιταλίας, με 7 μαθητές της Β΄
Γυμνασίου και συνοδούς τους εκπαιδευτικούς Θεοδώρα Μαυραγάνη, Μαρία
Δανιήλ και Καίσαρα Βόλγκο. Η κινητικότητα αυτή, που περιελάμβανε ποικίλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο σχολείο I.C.S. “DA VINCI – LORENZINI”,
επισκέψεις σε αξιοθέατα και μουσεία και τη φιλοξενία των μαθητών μας από
τις οικογένειες των Ιταλών μαθητών, προσέφερε στα παιδιά γνώσεις και
πρωτόγνωρες εμπειρίες, συνεισέφερε στην ανταλλαγή πολιτιστικών και
κοινωνικών στοιχείων εστιάζοντας στις εθνικές γλώσσες και τις τοπικές
παραδόσεις και συνετέλεσε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους, τη
διεύρυνση των οριζόντων τους και τη δημιουργία σχέσεων ζωής.