2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών – Athens Meeting – Erasmus+ “European Challenges in Gene Editing by CRISPR-CAS9”

IMG 1260Κατά το χρονικό διάστημα 12/04/2024 έως 19/04/2024 φιλοξενήσαμε στο 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών 60 συνεργάτες, εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία), καθώς και 2 συνεργάτες από ΗΠΑ στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "European Challenges in Gene Editing by CRISPR-CAS9". Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν hands-on πειράματα χρησιμοποιώντας την καινοτόμο μέθοδο γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR/CAS9, in vivo. Τα πειράματα έγιναν σε τρεις μέρες αφού πρώτα είχε προηγηθεί εκτεταμένη εκπαίδευση των μεντόρων-μαθητών από την Ελλάδα, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν βακτηριακά κύτταρα E. coli, στα οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίδραση του συμπλόκου CRISPR/CAS9 πρόωρος τερματισμός της λειτουργίας του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης του οπερονίου της λακτόζης (μη λειτουργικό γονίδιο). Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις βακτηριακές αποικίες που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η αποσιωποίηση του γονιδίου (knock-out) παρατηρώντας το χρώμα τους. Στη συνέχεια, επέλεξαν αυτές τις αποικίες και με μεθόδους Μοριακής Βιολογίας έκαναν ανάλυση των γονιδιακών προϊόντων. Με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) ενίσχυσαν τις επιθυμητές αλληλουχίες και με τη μέθοδο της ηλεκτροφόρησης απεικονίστηκαν οι ζώνες των μορίων DNA σε πήκτωμα αγαρόζης. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα αποτελέσματα τους όπου διαπιστώθηκε πως οι περισσότερες ομάδες εφάρμοσαν επιτυχώς τα πειραματικά πρωτόκολλα.

Την Τρίτη 16/04/2024, μεικτή ομάδα από τις συνεργαζόμενες χώρες συμμετείχε στο Athens Science Festival, όπου παρουσίασε σε (σχολικό κυρίως) κοινό, μέρος των πειραμάτων και διάφορες λεπτομέρειες της συγκεκριμένης επιστημονικής μεθόδου και των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του προγράμματος. Τις ημέρες που δεν υπήρχαν εργαστηριακές εργασίες στο σχολείο, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας μας. Επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Σούνιο και τον Ναό του Ποσειδώνα και στη συνέχεια το Λαύριο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δήλωσαν ενθουσιασμένοι/ες από την εμπειρία συνολικά, απέκτησαν πολλές γνώσεις, νέους φίλους - φίλες και πλούσιες αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες!!!