3η ανακοίνωση για τον 6ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 450 συμμετοχές, σε όλες τις κατηγορίες, στον 6ο ΔΕΕΙ. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα αλλά συγχρόνως αυξάνει την ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής για την όσο το δυνατόν αξιόπιστη, έγκυρη, διάφανη και αντικειμενική αξιολόγηση των υποψήφιων προς κρίση ιστότοπων.

Στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας έχετε λάβει ήδη ένα ηλεκτρονικό μήνυμα όπου καλείστε να ελέγξετε τα στοιχεία της υποψηφιότητάς σας και να ορίσετε ως αξιολογητή Α (για να καταχωρηθεί στο σώμα αξιολογητών Α) τον δημιουργό ή υπεύθυνο της ιστοσελίδας ή άλλο πρόσωπο αφού έχετε πρώτα συνεννοηθεί μαζί του. Στην περίπτωση που δεν έχετε λάβει ανάλογη ειδοποίηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στo e-mail:  kerkiri.tania@gmail.com με κοινοποίηση στο e-mail: webpawards@gmail.com.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και τον τρόπο αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού: http://www.eduwebawards.gr, στη διεύθυνση του Συνεδρίου:  http://www.e-diktyo.eu/ καθώς και στη διεύθυνση: http://www.ekped.gr. '

Σας αποστέλλουμε τηναφίσα του 6ου ΔΕΕΙ, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε και να αναρτήσετε στο χώρο του/ης σχολείου/ εργασίας σας.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.