3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας

Στο σχολείο μας, 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, μετά από εθελοντική προσπάθεια μαθητών και καθηγητών έχουν δημιουργηθεί περίπου 100 εργασίες με τη μορφή βίντεο που εκπονήθηκαν στην διάρκεια του τρίτου τριμήνου (σημειωτέον δεν αποτελούν υλικό project) με ελεύθερη επιλογή θέματος μέσα από την ύλη των σχολικών μαθημάτων (ΦΥΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΠΑ Γ΄ Γυμνασίου, ΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β' Γυμνασίου).

Για την προβολή των ανωτέρω εργασιών έχει δημιουργηθεί κανάλι στο Youtube στο οποίο έχουν αναρτηθεί οι εργασίες των μαθητών. Το κανάλι μπορεί να βρεθεί στον εξής σύνδεσμο: http://www.youtube.com/user/TritoGymnasioNF

Εναλλακτικά πληκτρολογήστε στην αναζήτηση του Youtube : Τρίτο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας. Το e-mail επικοινωνίας του καναλιού είναι: tritogymnasionf@gmail.com