Σύνδεση Σχολικών Μονάδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Aγαπητοί συνάδελφοι

Με την ευκαιρία της απόκτησης ΕΠΑΚ για το σχολικό δίκτυο. και με βάση το έντονο ενδιαφέρον των σχολείων για σύνδεση στο δίκτυο. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Ο Ενιαίος Πανελλήνιος Αριθμός Κλήσης (ΕΠΑΚ ) : 0964 88888 υποστηρίζει απλές και ISDN συνδέσεις και λιειτουργεί στους 29 Νομούς στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από το δίκτυο των Ασκών του Αιόλου. Στο πλαίσιο της μέχρι τώρα υλοποίησης απο το έργο "Ασκοί του Αιόλου" ενημερώθηκαν όλα τα σχολεία των 29 πρώτων νομών (με την από 16.3.00 εγκύκλιο της ΔΣΔΕ) για τη δυνατότητα πρόσβασής τους στο σχολικό δίκτυο. Ήδη μέχρι σήμερα περισσότερα από 1100 σχολεία β'θμιας εκπαίδευσης. 300 περίπου διοικητικές μονάδες και περισσότερα από 150 Δημοτικά σχολεία. αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή. Τα σχολεία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο και υπηρεσίες e-mail. φιλοξενίας σελίδων. με την συμπλήρωση αίτησης που υπάρχει στο τμήμα ΠΛΗΝΕΤ κάθε Διεύθυνσης. Τα αίτήματα φθάνουν στην ομάδα διαχείρισης χρηστών μέσω του τμήματος ΠΛΗΝΕΤ.

Χρήση ΕΠΑΚ

Η σύνδεση χρησιμοποιεί Ενιαίο Πανελλαδικό Αριθμό κλήσης (ΕΠΑΚ) και επωφελείται των ειδικών μειωμένων τιμολογίων χρέωσης. σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά πολιτική χρέωσης του ΟΤΕ. Ο αριθμός κλήσης είναι 0964-88.888 για απλές και ISDN κλήσεις. Η σύνδεση μπορεί να γίνεται από ISDN ή κοινή τηλεφωνική γραμμή. ενώ το modem που απαντά στην κλήση υποστηρίζει το πρωτόκολλο V.90. Παρεχόμενες υπηρεσίες</ b> Dialup πρόσβαση e-mai Φιλοξενία σελίδων Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί. πρέπει ο υπεύθυνος πληροφορικής ή ο διευθυντής να ενημερώσει άμεσα το Help-Desk (τηλ. 061-960.343. Fax: 061-960.350. email: trouble@noc.sch.gr) Eκφράζοντας την εκτίμηση μας για την δουλειά σας. την συμβολή σας στην Ανάπτυξη του Σχολικού Δικτύου και την άψογη συνεργασίας μας. είμαστε στην διάθεση σας πάντα. Με εκτίμηση Η ομάδα διαχείρισης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου