Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορική και Εκπαίδευση

Διοργάνωση: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 11 και 12 Νοεμβρίου 2000.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του συνεδρίου http://mlab.csd.auth.gr/sepdeth

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ.(Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης)

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ) Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Α' και Β' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 20 Ιουλίου 2000: Υποβολή εργασιών σε μορφή περίληψης (μέχρι 2 σελίδες) 10 Σεπτεμβρίου 2000: Ειδοποίηση αποδοχής εργασιών 30 Σεπτεμβρίου 2000: Αποστολή εργασιών σε πλήρη μορφή (μέχρι 8 σελίδες) Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο site http://mlab.csd.auth.gr/sepdeth