Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές.

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 26η Συνάντηση Εργασίας από τις 14 έως τις 15 Μαΐου 2005.  Ως τώρα στις Συναντήσεις αυτές παρουσιάζονταν εισηγήσεις που κάλυπταν όλους τους κλάδους της γλωσσολογίας και όλα τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης είτε από συγχρονική είτε από διαχρονική άποψη.

Η συνέλευση του Τομέα αποφάσισε οι Συναντήσεις αυτές εκ περιτροπής να έχουν θεματικό περιεχόμενο. Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης και ευρύτερης κάλυψης μιας συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής. Έτσι. η προσεχής 26η Συνάντηση αποφασίστηκε να είναι αφιερωμένη στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Ει-δικότερα. το θέμα της συνάντησης θα είναι:

Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.