13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Tο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. στις 20-22 Μαΐου 2005. στην Κομοτηνή. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. ελπίζουμε ότι αρκετοί ερευνητές της Αθλητικής Επιστήμης. αλλά και ειδικοί από τον χώρο της άσκησης για τη βελτίωση της υγείας. θα συμμετάσχουν με ειδικές εισηγήσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού (Εμβιομηχανική. Εργοφυσιολογία. Κινητική μάθηση. Προπονητική. Βιοχημεία. Ψυχολογία. Κοινωνιολογία. Διατροφή. Οργάνωση-Διοίκηση. κ.λ.π.) και της Υγείας (Ιατρική. Φυσιοθεραπεία. κ.λ.π). Στρογγυλές τράπεζες. εκπαιδευτικά σεμινάρια. προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις ερευνητικού επιπέδου και πρακτικού ενδιαφέροντος θα συνθέτουν τις εργασίες του συνεδρίου. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τις μελέτες τους. σε θέματα της αθλητικής επιστήμης και της άσκησης για τη βελτίωση της υγείας. να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2005.

Tο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. στις 20-22 Μαΐου 2005. στην Κομοτηνή. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. ελπίζουμε ότι αρκετοί ερευνητές της Αθλητικής Επιστήμης. αλλά και ειδικοί από τον χώρο της άσκησης για τη βελτίωση της υγείας. θα συμμετάσχουν με ειδικές εισηγήσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού (Εμβιομηχανική. Εργοφυσιολογία. Κινητική μάθηση. Προπονητική. Βιοχημεία. Ψυχολογία. Κοινωνιολογία. Διατροφή. Οργάνωση-Διοίκηση. κ.λ.π.) και της Υγείας (Ιατρική. Φυσιοθεραπεία. κ.λ.π). Στρογγυλές τράπεζες. εκπαιδευτικά σεμινάρια. προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις ερευνητικού επιπέδου και πρακτικού ενδιαφέροντος θα συνθέτουν τις εργασίες του συνεδρίου. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τις μελέτες τους. σε θέματα της αθλητικής επιστήμης και της άσκησης για τη βελτίωση της υγείας. να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2005.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.