4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Tο 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με τίτλο «Δημιουργικότητα στη μουσική διδασκαλία και πράξη» έχει σκοπό να φέρει σε επαφή όλους όσους ασχολούνται με τη μουσική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της μουσικής σε όλες της τις μορφές και σε όλες τις βαθμίδες και επίπεδα. Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου: 1. Η δημιουργικότητα στην: i. Διδασκαλία της μουσικής ii. Μουσική Εκτέλεση iii. Θεραπευτική διαδικασία στην ειδική εκπαίδευση 2. Δημιουργικότητα και διαθεματικότητα 3. Δημιουργικότητα και διαπολιτισμικότητα

Tο 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με τίτλο «Δημιουργικότητα στη μουσική διδασκαλία και πράξη» έχει σκοπό να φέρει σε επαφή όλους όσους ασχολούνται με τη μουσική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της μουσικής σε όλες της τις μορφές και σε όλες τις βαθμίδες και επίπεδα.
Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου:
1. Η δημιουργικότητα στην:
i. Διδασκαλία της μουσικής
ii. Μουσική Εκτέλεση
iii. Θεραπευτική διαδικασία στην ειδική εκπαίδευση
2. ;Δημιουργικότητα και διαθεματικότητα
3. Δημιουργικότητα και διαπολιτισμικότητα

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν είναι πρωτότυπες και αφορούν στον θεματικό άξονα του Συνεδρίου. Έχουν γίνει δεκτές εργασίες για προφορική παρουσίαση (εισηγήσεις. διαλέξεις). εργασίες για παρουσίαση σε συνεδρία αφίσας (poster). προτάσεις για οργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και προτάσεις για πραγματοποίηση εργαστηρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.