3η Ανακοίνωση – Πρόσκληση Παρακολούθησης – Πρόγραμμα Ημερίδας «Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους – 400 σενάρια στο LAMS

afisaΣας αποστέλλουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 ώρα 10:00 – 18:30 στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους».

Σκοπός της επιστημονικής ημερίδας είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (και όλων των άλλων ειδικοτήτων) μεταξύ τους και με μέλη της ερευνητικής – πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών μάθησης στην εκπαίδευση, να παρουσιαστούν δυνατότητες ενσωμάτωσης σύγχρονων εργαλείων, μεθοδολογιών και εφαρμογής τέτοιων καλών πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση της Πληροφορικής (και άλλων γνωστικών πεδίων) μέσα από το LAMS, το οποίο είναι ένα προηγμένο εργαλείο μαθησιακής τεχνολογίας.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, συστήνεται όμως ένθερμα η παρακολούθησή της από όλες τις ειδικότητες.

⮚ Για την καλύτερη οργάνωση της Ημερίδας και ενημέρωση σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή στη φόρμα https://bit.ly/3KEveYn
Η εγγραφή στο παρουσιολόγιο κατά τα τη διάρκεια της Ημερίδας είναι απαραίτητη μόνο για όσους επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.
⮚ Για τη συμμετοχή σας στην Ημερίδα, οι σύνδεσμοι των αιθουσών Webex Meeting / Zoom και το κανάλι στο Youtube στο οποίο θα γίνεται ζωντανή αναμετάδοση αναγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα  της Ημερίδας https://bit.ly/3Dth5KY  
⮚ Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2896
⮚ Αφίσα Ημερίδας https://bit.ly/3qTq1V6