Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση των τηλεματικών υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. με βάση την εγκύκλιο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ.130620/ΚΓ και ημ/νία 17/11/2004. σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Χανίων. Ρεθύμνης. Ηρακλείου και Λασιθίου». που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ’ ΚΠΣ (πρόσκληση 51) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. με βάση την εγκύκλιο από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ.130620/ΚΓ και ημ/νία
17/11/2004. σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν στα πλαίσια του
έργου με τίτλο «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις
μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Χανίων. Ρεθύμνης. Ηρακλείου και
Λασιθίου». που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της
Πληροφορίας του Γ’ ΚΠΣ (πρόσκληση 51) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το
ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.