Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (μαθημάτων. εκπαιδευτικών εφαρμογών. κ.λπ.) που έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αναπτύξει διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας προγράμματα λογισμικού της Microsoft όπως Word. Excel. PowerPoint. Movie Maker. κ.α.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (μαθημάτων. εκπαιδευτικών εφαρμογών. κ.λπ.) που έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αναπτύξει διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας προγράμματα λογισμικού της Microsoft όπως Word. Excel. PowerPoint. Movie Maker. κ.α.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοπόροι Δάσκαλοι» της Microsoft. Το πρόγραμμα αποτελεί μία μακροπρόθεσμη επένδυση της Microsoft. μέσω της πρωτοβουλίας «Συνεργάτες στη Μάθηση» και σκοπό έχει τη στήριξη των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με τη δημιουργία κοινοτήτων δασκάλων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Προκειμένου να συμμετάσχουν. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη διεύθυνση mathisi@microsoft.com μία περιγραφή της δραστηριότητάς τους. συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/hellas/education/pil/innovativeTeachers.mspx. Οι τρεις Έλληνες νικητές του διαγωνισμού θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοπόρων Δασκάλων που πρόκειται να διοργανωθεί από τη Microsoft στη Στοκχόλμη στις 9-11 Μαΐου. υπό την αιγίδα της UNESCO. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες. πρακτικές και ιδέες με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. καθώς και να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό είναι η Δευτέρα. 25 Απριλίου.