Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: αδυναμίες. δυνατότητες. προοπτικές

Το 2004 ο Τομέας Επιστημονικής Καθοδήγησης της Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δ. Μακεδονίας και οι Σχολ. Σύμβουλοιι Φιλολόγων Κοζάνης και Αγγλικής Δ. Μακεδονίας διοργάνωσαν το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με μεγάλη επιτυχία και αξιολογότατη συμμετοχή ανακοινώσεων και αθρόα συμμετοχή συνέδρων. Φέτος οργανώνεται το 2ο εκπαιδευτικό συνέδριο στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Τα θεματικά πεδία είναι: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Τηλεκπαίδευση εκπαιδευτικών. Παιδαγωγικά – καθηγητικά τμήματα: προβλήματα και προοπτικές της εκπαίδευσης και κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Διδασκαλεία και μετεκπαίδευση. ΠΕΚ. « Ευέλικτες» μορφές επιμόρφωσης. Σχολικοί Σύμβούλοι και επιμόρφωση. Επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και φύλο. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ειδικούς τομείς: νέες τεχνολογίες. διοίκηση. μαθησιακές δυσκολίες Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν εργασίες για προφορική ανακοίνωση ή για πόστερ στο συνέδριο.

Το 2004 ο Τομέας Επιστημονικής Καθοδήγησης της Β/θμιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δ. Μακεδονίας και οι Σχολ. Σύμβουλοιι Φιλολόγων Κοζάνης και Αγγλικής Δ. Μακεδονίας  διοργάνωσαν το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με μεγάλη επιτυχία  και αξιολογότατη συμμετοχή ανακοινώσεων και αθρόα συμμετοχή συνέδρων. Φέτος οργανώνεται το 2ο  εκπαιδευτικό συνέδριο στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Τα θεματικά πεδία είναι:

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών.
Εξ  αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Τηλεκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Παιδαγωγικά – καθηγητικά τμήματα: προβλήματα και προοπτικές της εκπαίδευσης και κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών.
Διδασκαλεία και μετεκπαίδευση.
ΠΕΚ.
« Ευέλικτες» μορφές επιμόρφωσης.
Σχολικοί Σύμβούλοι  και επιμόρφωση.
Επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και φύλο.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ειδικούς τομείς: νέες τεχνολογίες. διοίκηση. μαθησιακές δυσκολίες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν εργασίες για προφορική ανακοίνωση ή για πόστερ στο συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.