2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. – Δ.Τ.Π.Ε με διεθνή συμμετοχή

Σκοπός του συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ακόμα: 1.η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη 2.η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών διαθεματικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Ν.Τ. 3.η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Ν.Τ. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους.

Σκοπός του συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ακόμα:

1.η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη

2.η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών διαθεματικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Ν.Τ.

3.η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Ν.Τ. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους.  

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για συμμετοχή.10 Οκτωβρίου 2005.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. με προσφορά των χορηγών του συνεδρίου. θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο (ξενοδοχείο και διατροφή) σε 10 δασκάλους - δασκάλες που υπηρέτησαν τη χρονιά 2004-2005 σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία. Σύντομα θα αποστείλουμε διαμέσου του ΥπΕΠΘ τη σχετική πρόσκληση. Παρακαλούμε τους συναδέλφους για τη διάχυση της ενημέρωσης και την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6978384472.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο link  http://www.eeep.gr/synedrio/2/index.html