5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ 2006- Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (για συντομία: ΕΤΠΕ. http://www.etpe.gr) πραγματοποιεί κάθε 2 χρόνια ένα Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Το επόμενο Συνέδριο της θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2006 στη Θεσσαλονίκη και συνδιοργανώνεται από τα δυο Πανεπιστήμια της πόλης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. http://www.auth.gr και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. http://www.uom.gr). Πρόκειται για ένα από τα σημαντικά ελληνικά Συνέδρια στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπ/ση. 

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (για συντομία: ΕΤΠΕ. http://www.etpe.gr) πραγματοποιεί κάθε 2 χρόνια ένα Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή.

Το επόμενο Συνέδριο της θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2006 στη Θεσσαλονίκη και συνδιοργανώνεται από τα δυο Πανεπιστήμια της πόλης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. http://www.auth.gr και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. http://www.uom.gr).

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικά ελληνικά Συνέδρια στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://etpe06.uom.gr.