Νηρηίδες: Ανάπτυξη ‘ολοκληρωμένων εκκπαιδευτικών πακέτων’

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου 'Πλειάδες: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία' (Γ΄ΚΠΣ. ΕΠ ΚτΠ. Μέτρο 1.2). και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ενότητας 'Νηρηίδες: Ανάπτυξη 'ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων' δημοσιεύτηκαν τα ακόλουθα:

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου 'Πλειάδες: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού
Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων
Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία' (Γ΄ΚΠΣ. ΕΠ ΚτΠ. Μέτρο 1.2).
και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ενότητας 'Νηρηίδες: Ανάπτυξη 'ολοκληρωμένων
εκπαιδευτικών πακέτων'  δημοσιεύτηκαν τα ακόλουθα:
 
1.  Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης. για 16 έργα ανάπτυξης 'ολοκληρωμένων
εκπαιδευτικών πακέτων' (σύνολα από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες
με αξιοποίηση υπαρχόντων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού
περιεχομένου).
Πρόκειται για έργα που προκηρύχθηκαν στον 1ο Ανοιχτό Διαγωνισμό της Ενότητας
Νηρηίδες (7/2004) και για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία
κατάλληλη προσφορά στο διαγωνισμό αυτό). (Αναφορά: 'Νηρηίδες-Νο1 Πρόσκληση'.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: 4/11/2005)
 
2. Προκήρυξη για υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
για την ανάθεση 19-26 νέων έργων ανάπτυξης 'ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών
πακέτων' (από τα 40 που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη). (Αναφορά: Προκήρυξη
'Νηρηίδες Νο2'. Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/9/2005. Καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: 4/11/2005).
 
Η πρόσκληση και η προκήρυξη απευθύνονται κύρια σε εκπαιδευτικούς.
Περισσότερα στοιχεία (σχετικά έγγραφα) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://pleiades.cti.gr  (κάτω από την ενότητα 'Νηρηίδες').
 
Επίσης. σας ενημερώνουμε ότι για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην
αναζήτηση και εύρεση συνεργατών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.  λειτουργεί
στην ίδια διεύθυνση σχετική υπηρεσία 'Δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας και
αναζήτησης συνεργατών'