Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ (media literacy): Διαμορφώνοντας κριτικούς αναγνώστες μηνυμάτων

Το Σεμινάριο θα έχει Θεωρητικά και Πρακτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 42 ωρών. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν σε τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος. με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 – 21:00) στο Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού (Καλαμιώτου 2. 105 63 Αθήνα). Οι θέσεις είναι περιορισμένες λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των εργαστηρίων (10 επιμορφούμενοι) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. ενώ στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Το Σεμινάριο θα έχει Θεωρητικά και Πρακτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 42 ωρών. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν σε τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος. με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 – 21:00)
στο Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού
(Καλαμιώτου 2. 105 63 Αθήνα).
Οι θέσεις είναι περιορισμένες λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των εργαστηρίων
(10 επιμορφούμενοι) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. ενώ στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.