ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου. έχοντας ως στόχο τη διαρκή. αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των καθηγητών Γαλλικής. μελών ή μη του Συλλόγου. σε θέματα εκπαιδευτικά - παιδαγωγικά. κοινωνικά. πολιτιστικά. αποφάσισε τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα : Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γλώσσες και οι Πιστοποιήσεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου. έχοντας ως στόχο τη διαρκή. αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των καθηγητών Γαλλικής. μελών ή μη του Συλλόγου. σε θέματα εκπαιδευτικά - παιδαγωγικά. κοινωνικά. πολιτιστικά. αποφάσισε τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα : Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις  γλώσσες και οι Πιστοποιήσεις.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας. η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005. από τις 9.00 έως τις 13.00. σε Αίθουσα του 4ου Γυμνασίου/ Ενιαίου Λυκείου Θεσσαλονίκης. (Συγγρού 31). θα είναι το ακόλουθο:

 - Παρουσίαση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γλώσσες - CERC
 - Τα επίπεδα των  Πιστοποιήσεων:
       · Οι δεξιότητες που απαιτούνται για το κάθε επίπεδο
       · Το περιεχόμενο και η μορφή των εξετάσεων

 Δικαίωμα συμμετοχής: 10 Ευρώ
 Δηλώσεις συμμετοχής στο Fax 2310 84 49 11 ή στο e-mail skgal@otenet.gr. έως και την Τρίτη 15/11/2005.

         Για το Δ.Σ.
      Η Πρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας

       Β. Βαταμίδου-Μαρασλίδου              Μαρία Βρετανίδου