Ε’ Μαθητιάδα

Ε’ Μαθητιάδα 12-17 Μαϊου 2006. Πρώτη Σερρών Η Ε’ Μαθητιάδα θα διεξαχθεί από 12-17 Μαϊου 2006 στην Πρώτη Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή. Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να το κάνουν στέλνοντας το ειδικό Έντυπο Συμμετοχής συμπληρωμένο και υποογεγραμμένο με φαξ στο 23240.61604 έως τις 10 Μαρτίου 2006. Κατόπιν θα επιλεγούν με κλήρωση τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην Ε’ Μαθητιάδας (ένα για κάθε νομό). Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα www.mathitiada.gr

Ε’ Μαθητιάδα

12-17 Μαϊου 2006.  Πρώτη Σερρών

 

Η Ε’ Μαθητιάδα θα διεξαχθεί από 12-17 Μαϊου 2006 στην Πρώτη Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή. Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να το κάνουν στέλνοντας το ειδικό Έντυπο Συμμετοχής συμπληρωμένο και υποογεγραμμένο με φαξ στο 23240.61604 έως τις 10 Μαρτίου 2006. Κατόπιν θα επιλεγούν με κλήρωση τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην Ε’ Μαθητιάδας (ένα για κάθε νομό).

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα www.mathitiada.gr