ΕΓΚΑΙΝΙΑ EΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας. ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας καθηγητής κ. Ιωάννης Τσουκαλάς και ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -ΚΑΠΕ κ. Ιωάννης Αγαπητίδης θα εγκαινιάσουν τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2006 και ώρα 10 π.μ. την έκθεση του ΚΑΠΕ με τίτλο «Δημιουργώντας Ένα Αειφόρο Ενεργειακό Μέλλον». η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του υπουργείου Ανάπτυξης. στη Λεωφόρο Μεσογείων 119. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα γνωρίσουν τις μορφές και τα πλεονεκτήματα των περιβαλλοντικά φιλικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και το έργο του ΚΑΠΕ για την προώθηση τους στη χώρα μας. Θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και να εντοπίσουν σε ειδικά κατασκευασμένη απεικόνιση κτιρίου τα συνηθέστερα λάθη που οδηγούν σε άσκοπη και δαπανηρή κατανάλωση ενέργειας. Στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν και επιδεικτικές εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. όπως μοντέλο ανεμογεννήτριας. μικρού υδροηλεκτρικού. φωτοβολταϊκές διατάξεις. συσκευή παραγωγής υδρογόνου με χρήση ΑΠΕ. προθήκη βιομάζας. κ.α. ενώ θα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Η έκθεση θα διαρκέσει από 17 Απριλίου - 12 Μαΐου 2006. ενώ θα παραμείνει κλειστή 19-25 Απριλίου. λόγω των εορτών του Πάσχα. Εντάσσεται στο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης για την πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ερευνητικό και επιστημονικό έργο των εποπτευομένων απ' αυτό φορέων και ινστιτούτων και εστιάζει στις επιδράσεις και τα αποτελέσματα του έργου αυτού στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του πολίτη. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή. από τις 09:30 έως τις 14:30.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας. ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας καθηγητής κ. Ιωάννης Τσουκαλάς και ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -ΚΑΠΕ κ. Ιωάννης Αγαπητίδης θα εγκαινιάσουν τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2006 και ώρα 10 π.μ. την έκθεση του ΚΑΠΕ με τίτλο «Δημιουργώντας Ένα Αειφόρο Ενεργειακό Μέλλον». η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του υπουργείου Ανάπτυξης. στη Λεωφόρο Μεσογείων 119.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα γνωρίσουν τις μορφές και τα πλεονεκτήματα των περιβαλλοντικά φιλικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και το έργο του ΚΑΠΕ για την προώθηση τους στη χώρα μας. Θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και να εντοπίσουν σε ειδικά κατασκευασμένη απεικόνιση κτιρίου τα συνηθέστερα λάθη που οδηγούν σε άσκοπη και δαπανηρή κατανάλωση ενέργειας.

Στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν και επιδεικτικές εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. όπως μοντέλο ανεμογεννήτριας. μικρού υδροηλεκτρικού. φωτοβολταϊκές διατάξεις. συσκευή παραγωγής υδρογόνου με χρήση ΑΠΕ. προθήκη βιομάζας. κ.α. ενώ θα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 17 Απριλίου - 12 Μαΐου 2006. ενώ θα παραμείνει κλειστή 19-25 Απριλίου. λόγω των εορτών του Πάσχα. Εντάσσεται στο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης για την πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ερευνητικό και επιστημονικό έργο των εποπτευομένων απ' αυτό φορέων και ινστιτούτων και εστιάζει στις επιδράσεις και τα αποτελέσματα του έργου αυτού στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή. από τις 09:30 έως τις 14:30.