Διαγωνισμός Αστρονομίας SkyWatch 2006

Ο διαγωνισμός Αστρονομίας SkyWatch 2006 αρχίσε τη Δευτέρα 20 Mαρτίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2005 στο πλαίσιο του έργου SkyWatch με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επιστήμης). Ο φετινός διαγωνισμός συν-διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου DSpace. ένα έργο υπό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής e-Ten και του έργου PENCIL. καθώς και με την υποστήριξη του European Distance E-Learning Network (EDEN) και του European Schoolnet - EUN. Καθηγητές και Μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν σενάρια μαθήματος βασισμένα στη χρήση μοναδικών αστρονομικών αρχείων. τα οποία θα διατίθενται από τη βιβλιοθήκη δεδομένων του DSpace (www.discoveryspace.net). και έπειτα να εφαρμόσουν αυτά τα σενάρια μέσα στην τάξη. Οι καθηγητές θα πρέπει να ετοιμάσουν ακολούθως μια αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα του μαθήματος και να την αποστείλουν στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού. Οι σημαντικές ημερομηνίες του διαγωνισμού είναι: • Τέλος προθεσμίας υποβολής σεναρίων (1η Φάση): 28 Απριλίου 2006 • Ανακοίνωση των 30 καλύτερων προτάσεων: 1-7 Μαΐου 2006 • Τέλος προθεσμίας υποβολής τελικών έργων (2η Φάση. 30 καλύτερες προτάσεις μόνο): 26 Μαΐου 2006 • Ανακοίνωση των 10 καλύτερων έργων: 2 Ιουνίου 2006

Ο διαγωνισμός Αστρονομίας SkyWatch 2006 αρχίσε τη Δευτέρα 20 Mαρτίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2005 στο πλαίσιο του έργου SkyWatch με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επιστήμης). Ο φετινός διαγωνισμός συν-διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου DSpace. ένα έργο υπό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής e-Ten και του έργου PENCIL. καθώς και με την υποστήριξη του European Distance E-Learning Network (EDEN) και του European Schoolnet - EUN.
 
Καθηγητές και Μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν σενάρια μαθήματος βασισμένα στη χρήση μοναδικών αστρονομικών αρχείων. τα οποία θα διατίθενται από τη βιβλιοθήκη δεδομένων του DSpace (www.discoveryspace.net). και έπειτα να εφαρμόσουν αυτά τα σενάρια μέσα στην τάξη. Οι καθηγητές θα πρέπει να ετοιμάσουν ακολούθως μια αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα του μαθήματος και να την αποστείλουν στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού. Οι σημαντικές ημερομηνίες του διαγωνισμού είναι:

• Τέλος προθεσμίας υποβολής σεναρίων (1η Φάση): 28 Απριλίου 2006
• Ανακοίνωση των 30 καλύτερων προτάσεων: 1-7 Μαΐου 2006
• Τέλος προθεσμίας υποβολής τελικών έργων (2η Φάση. 30 καλύτερες προτάσεις μόνο): 26 Μαΐου 2006
• Ανακοίνωση των 10 καλύτερων έργων: 2 Ιουνίου 2006