Οι γράφουσες και η γυναίκα στην ελληνική λογοτεχνία τέλος 19ου αρχές 20ου αιώνα

Το Ικαρικακό Κέντρο (www.greekingreece.gr) σε συνεργασία με την κυρία Μαριέτα Ιωαννίδου από το τμήμα νεοελληνικών και Βυζαντινών σπουδών του πανεπιστημίου του Aμστερνταμ. Οργανώνουν στην Ικαρία (21/8 έως 30/8/2006) το πολύ-πολιτισμικό σεμινάριο λογοτεχνίας «Οι γράφουσες και η γυναίκα στην ελληνική λογοτεχνία τέλος 19ου αρχές 20ου αιώνα» Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε έλληνες εκπαιδευτικούς όσο και σε ξένους εκπαιδευτικούς και εραστές της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Φιλοδοξία μας είναι να φέρουμε σε επαφή τους ξένους εκπαιδευτικούς και εραστές της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τους έλληνες εκπαιδευτικούς. ώστε το σεμινάριο να αποτελέσει μια πολιτισμική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς (καλύπτουν και το κόστος διαμονής): 450 Ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε http://www.greekingreece.gr/courses/2006/literature/indexEL.htm (τηλ. 22750 61140) Για πληροφορίες για το σύνολο των προσφερόμενων θερινών σεμιναρίων του 2006: http://www.greekingreece.gr/courses/2006/Ikaria06.htm

Το Ικαρικακό Κέντρο (www.greekingreece.gr)

σε συνεργασία με την κυρία Μαριέτα Ιωαννίδου από το τμήμα νεοελληνικών και Βυζαντινών σπουδών του πανεπιστημίου του Aμστερνταμ.

Οργανώνουν στην Ικαρία (21/8  έως 30/8/2006)  το πολύ-πολιτισμικό σεμινάριο λογοτεχνίας

«Οι γράφουσες και η γυναίκα στην ελληνική λογοτεχνία τέλος 19ου αρχές 20ου αιώνα»

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε έλληνες εκπαιδευτικούς όσο και σε ξένους εκπαιδευτικούς και εραστές της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Φιλοδοξία μας είναι να φέρουμε σε επαφή τους ξένους εκπαιδευτικούς και εραστές της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τους έλληνες εκπαιδευτικούς. ώστε το σεμινάριο να αποτελέσει μια πολιτισμική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς (καλύπτουν και το κόστος διαμονής): 450 Ευρώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε http://www.greekingreece.gr/courses/2006/literature/indexEL.htm  (τηλ. 22750 61140)

Για πληροφορίες για το σύνολο των προσφερόμενων θερινών σεμιναρίων του 2006: http://www.greekingreece.gr/courses/2006/Ikaria06.htm