Προσαρμογή Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Φάση II)

Το ΥπΕΠΘ / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ). θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με θέμα «Προσαρμογή Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Φάση II)» Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο Υποέργο 3 «Προσαρμογή Λογισμικού» της Πράξης «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ : Επιμόρφωση και Εφαρμογή» της ενέργειας 2.3.2. των κατηγοριών πράξεων 2.3.2.ΙΔ΄: «Ανάπτυξη/Προσαρμογή Ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού (Λογισμικού. Ψηφιακού Υλικού) Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Έργου στα ΤΕΕ» & 2.3.2.ΙΕ΄: «Συντονισμένη Εφαρμογή των Δικτυακών και Υπολογιστικών Τεχνολογιών στα ΤΕΕ του μέτρου 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ II 2000-2006. που είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη. Το απαντητικό έντυπο σχολιασμού καθώς και το σχέδιο προκήρυξης του διαγωνισμού ευρίσκονται στις διευθύνσεις: www.eye-ypepth.gr και http://iasonas.cti.gr Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Σχολίων: 30/6/2006 Αποστολή σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jbartsokas@mou.gr

Το ΥπΕΠΘ / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ). θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με θέμα «Προσαρμογή Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση  στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Φάση II)»
Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο Υποέργο 3 «Προσαρμογή Λογισμικού» της Πράξης «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ : Επιμόρφωση και Εφαρμογή» της ενέργειας 2.3.2. των κατηγοριών πράξεων 2.3.2.ΙΔ΄: «Ανάπτυξη/Προσαρμογή Ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού (Λογισμικού. Ψηφιακού Υλικού) Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Έργου στα ΤΕΕ» &  2.3.2.ΙΕ΄: «Συντονισμένη Εφαρμογή των Δικτυακών και Υπολογιστικών Τεχνολογιών στα ΤΕΕ του μέτρου 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ II 2000-2006. που είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη.
Το απαντητικό έντυπο σχολιασμού καθώς και το σχέδιο προκήρυξης του διαγωνισμού ευρίσκονται στις διευθύνσεις: www.eye-ypepth.gr και http://iasonas.cti.gr
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Σχολίων: 30/6/2006
Αποστολή σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jbartsokas@mou.gr