Διεθνής Διαγωνισμός Αστρονομίας SkyWatch 2007

Έναρξη του διαγωνισμού Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2006. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου D-Space (επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και υποστηρίζεται από το European Schoolnet (EUN) αλλά και το European Distance E-learning Network (EDEN).Το «εικονικού αστεροσκοπείου» D-Space έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο τηλεσκοπίων χειριζόμενων από απόσταση (ρομποτικά τηλεσκόπια) και δίνει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρατηρήσεων ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Με την χρήση των υπηρεσιών αυτών διεξάγεται και ο διαγωνισμός αστρονομίας SkyWatch 2007.

Έναρξη του διαγωνισμού Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2006.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου D-Space (επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και υποστηρίζεται από το European Schoolnet (EUN) αλλά και το European Distance E-learning Network (EDEN).Το «εικονικού αστεροσκοπείου» D-Space έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο τηλεσκοπίων χειριζόμενων από απόσταση (ρομποτικά τηλεσκόπια) και δίνει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρατηρήσεων ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Με την χρήση των υπηρεσιών αυτών διεξάγεται και ο διαγωνισμός αστρονομίας SkyWatch 2007.