Νέα Υπηρεσία ‘Ηλεκτρονική Διαχείριση Τάξης’

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στην προσπάθεια του να καλύπτει τις διαρκείς και ιδιαίτερες ανάγκες της κοινότητας των χρηστών του. σχεδίασε. οργάνωσε και προετοίμασε μια νέα υπηρεσία. την 'Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης'.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στην προσπάθεια του να καλύπτει τις διαρκείς και ιδιαίτερες ανάγκες της κοινότητας των χρηστών του. σχεδίασε. οργάνωσε και προετοίμασε μια νέα υπηρεσία. την 'Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης'.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. με στόχο την υποστήριξη της κλασσική διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί θα ανακαλύψουν ένα χρήσιμο εργαλείο που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν καλύτερα τις διδασκαλίες τους στο σχολείο.

Οι μαθητές από την πλευρά τους θα αποκτήσουν ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται.

Η είσοδος στην υπηρεσία 'η-τ@ξη' γίνεται μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Παγκοσμίου Ιστού: http://eclass.sch.gr.
Εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε και να εξερευνήσετε τα μαθήματα του σχολείου σας. ή να αναζητήσετε περιεχόμενο σε μαθήματα άλλων σχολείων της χώρας.