Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με θέμα Ανάπτυξη Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δείτε τη συνημμένη απόφαση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με θέμα Ανάπτυξη Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση  στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευσηγια τις ανάγκες της πράξης Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή. στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.