ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Του 4ου επιστημονικού συνεδρίου του Πανελλην. Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών (8-10 /12/2006. Θεσ/νίκη). με θέμα: Ο ποντιακός ελληνισμός και η παιδεία του. Παρελθόν. παρόν και μέλλον

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Του 4ου επιστημονικού συνεδρίου του Πανελλην. Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών (8-10 /12/2006. Θεσ/νίκη). με θέμα: «Ο ποντιακός ελληνισμός και η παιδεία του. Παρελθόν. παρόν και μέλλον»

Δείτε στο συνημμένο τα Πορίσματα Του 4ου επιστημονικού συνεδρίου του Πανελλην. Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών (8-10 /12/2006. Θεσ/νίκη). με θέμα: Ο ποντιακός ελληνισμός και η παιδεία του. Παρελθόν. παρόν και μέλλον.