4ο Συνέδριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

4ο Συνέδριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Η πανελλήνια «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e- Δίκτυο) πραγματοποιεί το 4ο Συνέδριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στη Σύρο (4-5-6 Μαίου 2007).

Περισσότερα στο www.e-diktyo.eu.