19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Πρόσκληση για την απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στους μαθητές που συμμετέχουν στην Γ' Φάση του 19ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΕΠΥ) σας προσκαλεί στην απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στους μαθητές που έλαβαν
μέρος στην Τελική Φάση του 19ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Πληροφορικής. Η απονομή θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 28 Απριλίου 2007 και ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο του τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη. κτήρια
ΤΥΠΑ. είσοδος από οδό Ούλωφ Πάλμε).